Incineratoare Deseuri animale

Deseurile de origine animala sunt descrise in Regulamentul (CE) Nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman.

 

Pentru a creste gradul de biosecuritate in fermele de crestere a animalelor, abatoare, fabrici de preparate din carne s.a. este obligatorie eliminarea deseurilor in cel mai scurt timp de la producerea acestora, sau depozitarea lor pana la eliminare.

 

In functie de cantitatea medie de deseuri generata si de caracteristicile acestora, va putem oferi produsul optim care sa corespunda cerintelor dumneavoastra, la cel mai bun raport pret/calitate. Pentru identificarea acestuia va rugam sa accesati rubrica de informatii utile, sau sa ne contactati.